Unit 1 - Definisi Sistem Pengoperasian

Posted on Saturday, May 8, 2010 by B[H] | 0 comments
Labels:

Sistem pengoperasian boleh didefinisikan sebagai suatu aturcara kawalan utama sesuatu komputer. Ia memperuntukkan antara muka pengguna yang mentafsirkan perintah yang dimasukkan oleh pengguna, menjadualkan kerja, menguruskan storan dan mengendalikan komunikasi dengan persisian. Semua pengguna mesti berkomunikasi dengan sistem pengoperasian.

No comments:

Post a Comment